agintera

AGINTERA
 

NOR
 

ni hi hura gu zu zuek haiek
  hadi bedi   zaitez zaitezte bitez

NOR-NORI
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
niri   hakit bekit   zakizkit zakizkidate bekizkit
hiri     bekik
bekin
      bekizkik
bekizkin
hari   hakio bekio   zakizkio zakizkiote bekizkio
guri   hakigu bekigu   zakizkigu zakizkigute bekizkigu
zuri     bekizu       bekizkizu
zuei     bekizue       bekizkizue
haiei   hakie bekie   zakizkie zakizkiete bekizkie

NOR-NORK
 

  ni hi hura gu zu zuek haiek
nik              
hik nazak
nazan
  ezak
ezan
gaitzak
gaitzan
    itzak
itzan
hark naza haza beza gaitza zaitza zaitzate bitza
guk              
zuk nazazu   ezazu gaitzazu     itzazu
zuek nazazue   ezazue gaitzazue     itzazue
haiek nazate hazate bezate gaitzate zaitzate zaitzatete bitzate

NOR(sg)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik              
hik iezadak
iezadan
  iezaiok
iezaion
iezaguk
iezagun
    iezaiek
iezaien
hark biezat biezak
biezan
biezaio biezagu biezazu biezazue biezaie
guk              
zuk iezadazu   iezaiozu iezaguzu     iezaiezu
zuek iezadazue   iezaiozue iezaguzue     iezaiezue
haiek biezadate biezaate
biezanate
biezaiote biezagute biezazute biezazuete biezaiete

NOR(pl)-NORI-NORK
 

  niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik              
hik iezazkidak
iezazkidan
  iezazkiok
iezazkion
iezazkiguk
iezazkigun
    iezazkiek
iezazkien
hark biezazkit biezazkik
biezazkin
biezazkio biezazkigu biezazkizu biezazkizue biezazkie
guk              
zuk iezazkidazu   iezazkiozu iezazkiguzu     iezazkiezu
zuek iezazkidazue   iezazkiozue iezazkiguzue     iezazkiezue
haiek biezazkidate biezazkiate
biezazkinate
biezazkiote biezazkigute biezazkizute biezazkizuete biezazkiete